- Nadzieję mam

Przejdź do treści

Menu główne:


Czym jest duchowa adopcja?
        
Duchowa adopcja podejmowana jest w celu powstrzymania przed dokonaniem aborcji i polega na osobistej modlitwie danej osoby o ocalenie życia dziecka poczętego. Trwa ona przez 9 miesięcy przez okres wzrostu dziecka w łonie matki, od poczęcia do jego narodzin.
Podejmowanie działań adopcyjnych ma podkreślać wartość życia dziecka nienarodzonego oraz promować postawy pro-rodzinne.
Duchowa Adopcja podejmowana przez osoby, które popełniły grzech aborcji, przywraca równowagę wewnętrzną i usuwa udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego).

Jak przystąpić do Duchowej Adopcji?
                                                                                                            
Aby przystąpić do Duchowej Adopcji, należy:

  • złożyć przyrzeczenie

Przyrzeczenie powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. (Zobacz, gdzie można składać takie przyrzeczenie.)
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być też składane prywatnie przed Krzyżem lub świętym obrazem, najlepiej w wybrane święto Matki Bożej. W taki sposób przyrzeczenie możemy złożyć wówczas, gdy nie jest możliwe uroczyste złożenie go w kościele, np. z powodu choroby, sędziwego wieku, niepełnosprawności, uwięzienia, pracy na morzu, skoszarowania w wojsku, znacznej odległości miejsca zamieszkania od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adopcyjnych.
Złożenie przyrzeczenia powinny poprzedzać rekolekcje, "dni skupienia" lub przynajmniej ustna informacja na temat podejmowania i praktyk Duchowej Adopcji podawana przed złożeniem uroczystego ślubowania.
ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ....................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
 •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
 •  moje dobrowolne postanowienia
 •  oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu",
      którą teraz po raz pierwszy odmówię

  • codziennie odmawiać poniższą modlitwę:
MODLITWA "PANIE JEZU"

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia",
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.


Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz lub cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdą nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno, nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg zna imię dziecka, które sam wybiera.

W przypadku, gdy zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne i nastąpi długa przerwa, na przykład miesięczna, Duchowa Adopcja zostaje przerwana i należy podjąć ją na nowo. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Więcej na temat duchowej adopcji na stronie www.duchowa-adopcja.pl
 
Copyright 2016 by AP. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego